Ce belgesi; Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde Avrupa Birliği pazarında satılacak ürünler ile ilgili olarak getirilen üretim standartlarını belgeleyen bir belgedir. Conformite European kelimelerinin kısaltılmış hali olan ce ile sembolize edilen ce sertifikası almak için öncelikle ürününüz ile ilgili teknik bir dosya hazırlamanız gereklidir. Dosya içinde kullanılan ham maddenin nereden tedarik edildiğinden, ambalaj için kullanılan tekniklere kadar tüm detayların yer alması zorunludur. Ürünün tasarımından üretimine kadar geçen iç üretim kalite güvencesi için gerekli olan bu dosyayı ilgili laboratuvar ve bağımsız akredite kuruluşlara başvurarak sunmanız gereklidir. Dosyanızın incelenmesi sonrasında size ce belgesi verilerek ürünlerinizin Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretildiğini gösteren ce işareti kullanım izni verilir.

Ce sertifikası ile Avrupa Birliği ekonomik Alanı içinde yer alan üye ülkeler ve aday ülkelerin pazarında ürününüzü satabilirsiniz. Özellikle ihraç edilecek ürünlerde ce sertifikası ve ce işareti olması zorunludur. Ce belgesi; ürününüzün Avrupa standartlarına göre uygun bir şekilde üretildiğini gösteren bir belge olmanın ötesinde üreticiler arasında adil ve eşit bir rekabet ortamının oluşmasını da sağlar.